Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[Brandpunt over uitzetting van zieke vreemdelingen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075611.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075611.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-21 <![CDATA[Rechtbank Den Haag 14 februari 2014 AWB-12_36704 ECLI:NL:RBDHA:2014:12237]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075612.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075612.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-21 <![CDATA[Europese Commissie publiceert factsheets nieuwe aanbestedingsrichtlijnen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075603.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075603.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-20 <![CDATA[Conclusie tijdelijke commissie ICT: rijksoverheid heeft ICT niet op orde]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075604.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075604.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-20 <![CDATA[Kamerbrief over wijziging ontslagbeleid zorg in relatie tot aanbestedingstrajecten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075600.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075600.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Ordina erkent ongepast gedrag medewerkers]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075601.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075601.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Brochure Europese Commissie: Nieuwe regels voor overheidsopdrachten en concessies]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075602.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075602.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Procesbeslissing rechtbank en recht op gelijke kansen (equality of arms)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075605.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075605.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Buiten behandeling stellen aanvraag; Inhoudelijke behandeling van eerdere aanvraag relevant?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075606.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075606.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Planschade en vergoeding kosten van deskundige bijstand; Geen onderscheid kosten deskundige en administratieve ondersteuning]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075607.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075607.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075608.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075608.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Rechtstreeks beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak inzake kostenbeschikkingen ingevolge Wet bodembescherming]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075609.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075609.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Afwijzing handhavingsverzoek ex artikel 7.22 Bouwbesluit 2012 vanwege stemgeluid kinderopvang]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075610.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075610.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Digitaal procederen in hoger beroep en cassatie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075595.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075595.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-15 <![CDATA[EO-programma over bekeerde asielzoekers: ‘ Geloof, hoop en bedrog’]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075593.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075593.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-14 <![CDATA[Rechtbank Den Haag 26 september 2014 AWB 13/32487 ECLI:NL:RBDHA:2014:11863]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075594.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075594.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-14 <![CDATA[MKB-Nederland signaleert belangrijke verbeterpunten voor aanbestedingsbeleid gemeenten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075598.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075598.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-13 <![CDATA[Social return staat in kinderschoenen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075599.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075599.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-13 <![CDATA[Herhaalde aanvraag (CRvB 13 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2045)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075592.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075592.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-10 <![CDATA[Vaststellingsbesluit hogere geluidsgrenswaarden niet in strijd met Geluidnota 2014-2018]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075587.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075587.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-09 <![CDATA[Omgevingsvergunning omzetten van natuurgras in kunstgras in casu niet strijdig met bestemmingsplan]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075588.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075588.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-09 <![CDATA[Routekaart Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en Haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12-mijlszone]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075589.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075589.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-09 <![CDATA[Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste bij Mer-plicht]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075590.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075590.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-09 <![CDATA[Volwaardig MER bij “kleine” ontgronding?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075591.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075591.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-09 <![CDATA[Beperking van de kennisneming van stukken, ABRvS 1 oktober 2014, zaaknummer 201307705/1/A3]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075584.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075584.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-08 <![CDATA[(Nieuwe) beroepsgronden ontvankelijkheid beroep, relativiteitsbeginsel en indienen nadere stukken, ABRvS 1 oktober 20104, zaaknummer 201307140/1/R1]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075585.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075585.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-08 <![CDATA[Actualiteiten jihadisme]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075582.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075582.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-07 <![CDATA[AbRS 25 augustus 2014 nr. 201305862/1/V4 ECLI:NL:RVS:2014:3275]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075583.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075583.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-07 <![CDATA[Publicatie Tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075576.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075576.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-02 <![CDATA[Deltaprogramma 2015]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075577.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075577.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-02