Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[Recordaantal bootvluchtelingen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075693.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075693.html Scherp in Bestuursrecht 2014-12-18 <![CDATA[AbRS 2 december 2014 nr. 201311438/1/V2 ECLI:NL:RVS:2014:4443]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075694.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075694.html Scherp in Bestuursrecht 2014-12-18 <![CDATA[Misbruik van bevoegdheid en fair play, ABRvS 10 december 2014, zaak nummer 201310341/1/R4]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075697.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075697.html Scherp in Bestuursrecht 2014-12-17 <![CDATA[Wijziging enkele wetten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075698.html Bron: http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075687.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-27 <![CDATA[Wetsvoorstel Wet bestrijding maritieme ongevallen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075688.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075688.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-27 <![CDATA[Brief minister IM inzake ‘Meekoppeltoets’ bij waterprojecten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075689.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075689.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-27 <![CDATA[Zijn behendigheidstoestellen in tuin bouwwerken?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075690.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075690.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-27 <![CDATA[Belanghebbende, ABRvS 19 november 2014, zaaknummer 201400941/1/R2]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075685.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075685.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-26 <![CDATA[Overnemen aanspraak op rechtsbescherming, ABRvS 19 november 2014, zaaknummer 201401903/1]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075686.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075686.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-26 <![CDATA[Republikeinen zien oorlogsverklaring in illegalenpardon Obama]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075683.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075683.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-25 <![CDATA[Rechtbank Den Haag zp Middelburg 13 november 2014 AWB 14/13477 ECLI:NL:RBZWB:2014:7677]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075684.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075684.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-25 <![CDATA[Brief minister Financiën aan Tweede Kamer over maatschappelijk verantwoord ondernemen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075681.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075681.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-24 <![CDATA[Helft inkopers overheid getuige van mogelijke aanbestedingsfraude]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075682.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075682.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-24 <![CDATA[Zwarte Piet, ABRvS 12 november 2014, zaaknummer 201406757/1/A3]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075670.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075670.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Vergewisplicht advisering bij planschade, ABRvS 12 november 2014, zaaknummer 201209467/2/A2]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075671.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075671.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof, PAS)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075672.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075672.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Bestemmingsplan en rekening houden met voorbereidingsbesluit minister]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075673.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075673.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Overschrijding beroepstermijn bestemmingsplan niet verschoonbaar]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075674.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075674.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Inpassingsplan en toetsing aan provinciale omgevingsverordening c.q. daarin neergelegd ruimtelijk beleid]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075675.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075675.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Invorderingsbesluit dwangsom piekgeluiden Activiteitenbesluit; Betreffen metingen op twee tijdstippen ook twee overtredingen?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075676.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075676.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Wijziging Regeling handel in emissierechten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075677.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075677.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Wijziging Besluit handel in emissierechten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075678.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075678.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-20 <![CDATA[Europese Commissie publiceert Handreiking Overheidsopdrachten als motor voor Innovatie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075680.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075680.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-19 <![CDATA[Werkgroep Kind in azc: ‘Gezinslocaties schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen en in strijd met kinderrechten’]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075668.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075668.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-18 <![CDATA[Arrest Hof van Justitie 5 november 2014, zaak C-166/13, Mukarubega]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075669.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075669.html Scherp in Bestuursrecht 2014-11-18