Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075286.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075286.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[AbRS 25 maart 2014 nr. 201305666/1/V1 ECLI:NL:RVS:2014:1127]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075287.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075287.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[ABRvS 9 april 2014, zaaknummer 201305434/1/A3, Onttrekking aan openbaar verkeer]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075290.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075290.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[TK 2013-2014, 33 910, 2, Wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075291.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075291.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[Amendement Kamerleden tot aanpassing WMO 2015]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075259.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075259.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-14 <![CDATA[Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerd]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075260.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075260.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-14 <![CDATA[Bestemmingsplan en onderzoek bestaande situatie spuitzone voor woon- en leefklimaat]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075251.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075251.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Beleidsregels Belastingen op milieugrondslag]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075252.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075252.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Wijziging Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (uitbreiding naar asbestose)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075253.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075253.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Meer inzicht in overstromingsrisico's]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075254.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075254.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Wijziging Waterregeling (vereenvoudiging verontreinigingsheffing)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075255.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075255.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Omvang toetsing rechter. Formele rechtskracht eerder besluit]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075256.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075256.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Protocol tot wijziging GPA gepubliceerd in Publicatieblad Europese Unie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075257.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075257.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[MKB-Nederland start onderzoek naar aanbestedingsbeleid gemeenten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075258.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075258.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[ABRvS 2 april 2014, zaaknummer 201300417/1/A3, Wet openbaarheid van bestuur]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075241.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075241.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-08 <![CDATA[ABRvS 2 april 2014, zaaknummer 201308103/1/A3, Wet openbaarheid van bestuur en bijzondere openbaarmakingsregeling]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075242.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075242.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-08 <![CDATA[Raad van State stelt vragen over Tamiltijgers op Europese terrorismelijst]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075235.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075235.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-07 <![CDATA[CRvB 21 maart 2014, 13-5274 ANW, ECLI:NL:CRVB:2014:845]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075236.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075236.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-07 <![CDATA[Wijziging Besluit brandstoffen luchtverontreiniging]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075219.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075219.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-04 <![CDATA[Exploitatieplan en plankostenscan]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075220.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075220.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-04 <![CDATA[Bestemmingsplan en rekening houden met samenwerkingsovereenkomst?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075221.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075221.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-04 <![CDATA[Omgevingsvergunning en uitleg vaste rechtspraak ABRvS inzake parkeren]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075222.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075222.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-04 <![CDATA[Handhavingsverzoek ex Wvo en Besluit bodemkwaliteit betreffende brengen zand in recreatieplas]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075223.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075223.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-04 <![CDATA[Ondanks gegrond beroep geen proceskostenvergoeding (CRvB 12 februari 2014, nr. 12/1651 AWBZ, ECLI:NL:CRVB:2014:397)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075208.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075208.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-02 <![CDATA[Aanvraag. Voor aanvraag vastgestelde formulieren. Aanvangsdatum beslistermijn. Dwangsom (CRvB 18 februari 2014, nr. 12/1336 WWB e.v., ECLI:NL:CRVB:2014:568).]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075209.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075209.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-02 <![CDATA[Eerste Kamer neemt moties over rechtsstaat aan]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075202.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075202.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-01 <![CDATA[AbRS 6 maart 2014 nr. 201311217/1/V2 ECLI:NL:RVS:2014:890]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075203.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075203.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-01 <![CDATA[Wijziging Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2014.2)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075173.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075173.html Scherp in Bestuursrecht 2014-03-27 <![CDATA[Bestuursdwang verspreidingsgevaar botulisme en zorgplicht artikel 2 Ffw]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075174.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075174.html Scherp in Bestuursrecht 2014-03-27 <![CDATA[Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075175.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075175.html Scherp in Bestuursrecht 2014-03-27