Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[Wetsvoorstel Goedkeuring wijziging artikel 6 van Protocol van 1996 bij Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075325.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075325.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-24 <![CDATA[Wetsvoorstel Wijziging Wet milieubeheer en Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075326.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075326.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-24 <![CDATA[Historische bodemverontreiniging?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075327.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075327.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-24 <![CDATA[Aanvangstijdstip sanering bodemverontreiniging]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075328.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075328.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-24 <![CDATA[Bestemmingsplan en privaatrechtelijke toestemming VVE binnen planperiode?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075329.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075329.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-24 <![CDATA[ABRvS 16 april 2014, zaaknummer 201306159/1/R3, Belanghebbende]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075320.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075320.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-23 <![CDATA[ABRvS 16 april 2014, zaaknummer 201309955/1/A4, Belanghebbende]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075321.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075321.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-23 <![CDATA[De Centrale Raad van Beroep oordeelt over wat de laatste dag is waarop het bestuursorgaan een dwangsom is verschuldigd.]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075330.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075330.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-23 <![CDATA[Duidelijkheid voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075318.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075318.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-22 <![CDATA[Rechtbank Den Haag 11 april 2014 13/31665 ECLI:NL:RBDHA:2014:4479]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075319.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075319.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-22 <![CDATA[Ruime beleidsvrijheid bij vaststellen projectplan ingevolge Waterwet; Deskundigheid waterschap]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075322.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075322.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-17 <![CDATA[Retourneren stookolie tegen terugbetaling van de aankoopprijs en begrip afvalstof]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075323.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075323.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-17 <![CDATA[Brief staatssecretaris EZ inzake Voortgang PAS]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075324.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075324.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-17 <![CDATA[Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075286.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075286.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[AbRS 25 maart 2014 nr. 201305666/1/V1 ECLI:NL:RVS:2014:1127]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075287.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075287.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[ABRvS 9 april 2014, zaaknummer 201305434/1/A3, Onttrekking aan openbaar verkeer]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075290.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075290.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[TK 2013-2014, 33 910, 2, Wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075291.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075291.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-15 <![CDATA[Amendement Kamerleden tot aanpassing WMO 2015]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075259.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075259.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-14 <![CDATA[Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerd]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075260.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075260.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-14 <![CDATA[Bestemmingsplan en onderzoek bestaande situatie spuitzone voor woon- en leefklimaat]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075251.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075251.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Beleidsregels Belastingen op milieugrondslag]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075252.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075252.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Wijziging Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (uitbreiding naar asbestose)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075253.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075253.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Meer inzicht in overstromingsrisico's]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075254.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075254.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Wijziging Waterregeling (vereenvoudiging verontreinigingsheffing)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075255.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075255.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Omvang toetsing rechter. Formele rechtskracht eerder besluit]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075256.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075256.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[Protocol tot wijziging GPA gepubliceerd in Publicatieblad Europese Unie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075257.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075257.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[MKB-Nederland start onderzoek naar aanbestedingsbeleid gemeenten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075258.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075258.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-10 <![CDATA[ABRvS 2 april 2014, zaaknummer 201300417/1/A3, Wet openbaarheid van bestuur]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075241.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075241.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-08 <![CDATA[ABRvS 2 april 2014, zaaknummer 201308103/1/A3, Wet openbaarheid van bestuur en bijzondere openbaarmakingsregeling]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075242.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075242.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-08 <![CDATA[Raad van State stelt vragen over Tamiltijgers op Europese terrorismelijst]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075235.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075235.html Scherp in Bestuursrecht 2014-04-07