Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[Discussie over aantal uitgenodigde Syrische vluchtelingen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075473.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075473.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-21 <![CDATA[Rechtbank Den Haag 1 juli 2014 AWB 14/2512 ECLI:NL:RBDHA:2014:8015]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075474.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075474.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-21 <![CDATA[E-aanbesteden in Nederland nog in kinderschoenen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075464.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075464.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-17 <![CDATA[Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 door Eerste Kamer aangenomen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075465.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075465.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-17 <![CDATA[Toepassing Regeling geluidwerende voorzieningen bij gebreken en achterstallig onderhoud van woning]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075468.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075468.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-17 <![CDATA[Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075469.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075469.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-17 <![CDATA[Bestemmingsplan en bescherming cultuurhistorie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075470.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075470.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-17 <![CDATA[Bestemmingsplan en wegbestemmen bestaande rechten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075471.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075471.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-17 <![CDATA[Afwijzing handhavingsverzoek wegens geluidhinder skatebaan ondeugdelijk gemotiveerd]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075472.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075472.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-17 <![CDATA[Rechtbank Den Haag zp Zwolle 1 juli 2014 AWB 14/9363 ECLI:NL:RBDHA:2014:8043]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075462.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075462.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-14 <![CDATA[De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet taaleis WWB]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075463.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075463.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-14 <![CDATA[Bestemmingsplan en nieuwe stedelijke ontwikkeling (actuele regionale behoefte)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075458.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075458.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-10 <![CDATA[Belang veiligheid primaire waterkering is toetsgrond waterverguning]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075459.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075459.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-10 <![CDATA[Wijziging Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (aanwijzing voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en actualisering)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075460.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075460.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-10 <![CDATA[Toetsingskader en weigeringsgronden Waterwet]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075461.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075461.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-10 <![CDATA[MKB-Nederland en VNO-NCW: overheid moet aantonen dat inbesteding beter is]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075438.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075438.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-09 <![CDATA[ACM kijkt samen met provincie Limburg naar aanbesteding concessie openbaar vervoer]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075440.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075440.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-09 <![CDATA[Minister Opstelten voert de aanpak van mensenhandel verder op]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075455.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075455.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-08 <![CDATA[AbRS 20 juni 2014 nr. 201400058/1/V2 ECLI:NL:RVS:2014:2351]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075456.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075456.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-08 <![CDATA[Wetsvoorstel Omgevingswet ingediend bij Tweede Kamer]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075442.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075442.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-03 <![CDATA[Bestemmingsplan en persoonsgebonden overgangsrecht]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075444.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075444.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-03 <![CDATA[Brief minister IM over Waterkwaliteit]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075445.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075445.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-03 <![CDATA[Nieuwe versie Eigen Verklaring]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075439.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075439.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-02 <![CDATA[Nederlandse watersector gooit hoge ogen voor Europese prijs innovatiegericht inkopen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075441.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075441.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-02 <![CDATA[College voor de Rechten van de Mens: ‘Situatie vluchtgarage mensonwaardig’]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075432.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075432.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-01 <![CDATA[Conclusie Advocaat-generaal Yves Bot 12 juni 2014, zaak C-311/13, Tümer]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075433.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075433.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-01 <![CDATA[ABRvS 25 juni 2014, zaaknummer 201307867/1/A4, Prioritering handhaving]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075449.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075449.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-01 <![CDATA[ABRvS 25 juni 2014, zaaknummer 201309763/1/A2, Nieuwe feiten en omstandigheden]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075450.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075450.html Scherp in Bestuursrecht 2014-07-01 <![CDATA[Opstelten: Aanpak mensenhandel gebaat bij snelle signalering]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075430.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075430.html Scherp in Bestuursrecht 2014-06-24 <![CDATA[Hoge Raad 3 juni 2014 13/01304 ECLI:NL:PHR:2014:477]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075431.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075431.html Scherp in Bestuursrecht 2014-06-24