Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[Onderzoek ECRE: ‘Steeds grotere risico's bij vlucht naar EU’]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075538.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075538.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-15 <![CDATA[Arrest Hof van Justitie van 4 september 2014, zaak C 575/12, Air Baltic Corporation AS]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075539.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075539.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-15 <![CDATA[Bestemmingsplan en planologische aanvaardbaarheid verplaatsing kas onvoldoende gemotiveerd]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075534.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075534.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-11 <![CDATA[Bevoegd gezag Nbw-vergunning voor Natura 2000-gebieden in meerdere provincies]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075535.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075535.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-11 <![CDATA[Bestemmingsplan: woonschepen en geluidhinder]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075536.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075536.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-11 <![CDATA[Handhavingsverzoek geluidhinder grote landbouwvoertuigen op 30km-weg en verhouding]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075537.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075537.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-11 <![CDATA[Wetsvoorstel Wet aanpak woonoverlast, TK 2013-2014, 34 007, 2]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075530.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075530.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-10 <![CDATA[Schadevergoeding voor onrechtmatige besluiten, ABRvS 3 september 2014, zaaknummer 201306917/1/A3]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075531.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075531.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-10 <![CDATA[Geen grensdetentie meer voor gezinnen op Schiphol]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075532.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075532.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-10 <![CDATA[Rechtbank Den Haag6 augustus 2014 AWB 14/11337 & 14/10521 ECLI:NL:RBDHA:2014:10604]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075533.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075533.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-10 <![CDATA[Wettelijke rente. Geen onrechtmatige besluitvorming (CRvB 30 juli 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2575)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075529.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075529.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-09 <![CDATA[Ingebrekestellingen dwangsom niet tijdig beslissen planschadebesluit]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075522.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075522.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-04 <![CDATA[Handhavingsverzoek gedoogbesluiten vier strandpaviljoens en concreet zicht op legalisatie?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075523.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075523.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-04 <![CDATA[Ongewoon voorval en meldingsplicht]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075524.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075524.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-04 <![CDATA[Revisievergunning militaire schietbaan en vakantiepark is geluidgevoelig object]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075525.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075525.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-04 <![CDATA[Projectplan gemaal in primaire waterkering en relativiteit (omwonende en norm artikel 5.4 Waterwet)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075526.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075526.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-04 <![CDATA[Nova, ABRvS 27 augustus 2014, zaaknummer 201310148/1/A3]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075519.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075519.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-03 <![CDATA[Risicoaanvaarding, ABRvS 20 augustus 2014, zaaknummer 201311522/1/A2]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075520.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075520.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-03 <![CDATA[Bestuursdwang seksinrichting en begrip overtreder (eigenaar/verhuurder?)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075521.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075521.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-03 <![CDATA[AbRS 15 juli 2014 nr. 201401627/1/V ECLI:NL:RVS:2014:2801]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075517.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075517.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-02 <![CDATA[Wetsvoorstel recht op eerlijk proces en Algemene bepaling in Grondwet in consultatie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075518.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075518.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-02 <![CDATA[Geen schorsing CZ-vonnis]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075527.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075527.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-02 <![CDATA[Brief Minister Schippers aan Tweede Kamer over CZ-vonnis]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075528.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075528.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-02 <![CDATA[Bestemmingsplan en relativiteit (omwonende en normen Ffw)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075511.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075511.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Wijziging Regeling tarieven Flora- en faunawet]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075513.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075513.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Uitspraak Raad van State over melding Activiteitenbesluit wekt verwarring op]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075514.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075514.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Is op projectplan voor gemaal in primaire waterkering de projectprocedure van toepassing?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075515.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075515.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Geen bezwaar mogelijk tegen weigering ontheffing Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075516.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075516.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Beleid Irak]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075509.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075509.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-27 <![CDATA[EHRM 24 juli Kaplan e.a. tegen Noorwegen, nr. 32504/11]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075510.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075510.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-27