Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[Een verstreken begunstigingstermijn kan door voorlopige voorziening met terugwerkende kracht worden ‘verlengd’]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075626.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075626.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-30 <![CDATA[Wijziging Waterregeling (kaarten 2015.1)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075627.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075627.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-30 <![CDATA[Wijziging Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 (welstandsnota's)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075628.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075628.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-30 <![CDATA[Bijbehorend bouwwerk kan in casu niet omgevingsvergunningvrij worden gebouwd]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075629.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075629.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-30 <![CDATA[Planschade en voorzienbaarheid; Normaal maatschappelijk risico terecht conform advies SAOZ vastgesteld]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075630.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075630.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-30 <![CDATA[Luchthavenbesluit Eindhoven]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075631.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075631.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-30 <![CDATA[Dwangsom kan niet mondeling worden opgelegd]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075625.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075625.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-29 <![CDATA[Uitzettingen naar ‘ebola-landen’]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075622.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075622.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-28 <![CDATA[EHRM-arrest (Grote Kamer) van 3 oktober 2014, Jeunesse tegen Nederland, nr. 12738/10]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075624.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075624.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-28 <![CDATA[Redelijke termijn artikel 6 EVRM bij prejudiciële vragen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075621.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075621.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-24 <![CDATA[Brief staatssecretaris EZ over voortgang Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075615.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075615.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-23 <![CDATA[Bouwplan moet ook in conserverend bestemmingsplan worden meegenomen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075616.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075616.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-23 <![CDATA[Wijziging Wet milieubeheer en Crisis- en herstelwet (permanent maken Chw en kleine wijzigingen)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075617.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075617.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-23 <![CDATA[Inwerkingtreding van een aantal artikelen van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075618.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075618.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-23 <![CDATA[Nbw-vergunning en samenhang met intrekking Hinderwetvergunning door middel van vergunningvoorschrift]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075619.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075619.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-23 <![CDATA[Bestemmingsplan en toepassing artikel 2.4.5 lid 2 Barro (maatregelen meer ruimte voor rivieren)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075620.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075620.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-23 <![CDATA[Kosten bestuursdwang Chemie-Pack en bevoegde rechter, ABRvS 1 oktober 2014, zaaknummers 201403305/1/A4 en 201402072/1/A4]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075613.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075613.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-22 <![CDATA[Hoorplicht bij dwangsom, ABRvS 1 oktober 2014, zaaknummer 201309586/1/A3]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075614.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075614.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-22 <![CDATA[Brandpunt over uitzetting van zieke vreemdelingen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075611.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075611.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-21 <![CDATA[Rechtbank Den Haag 14 februari 2014 AWB-12_36704 ECLI:NL:RBDHA:2014:12237]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075612.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075612.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-21 <![CDATA[Europese Commissie publiceert factsheets nieuwe aanbestedingsrichtlijnen]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075603.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075603.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-20 <![CDATA[Conclusie tijdelijke commissie ICT: rijksoverheid heeft ICT niet op orde]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075604.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075604.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-20 <![CDATA[Kamerbrief over wijziging ontslagbeleid zorg in relatie tot aanbestedingstrajecten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075600.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075600.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Ordina erkent ongepast gedrag medewerkers]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075601.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075601.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Brochure Europese Commissie: Nieuwe regels voor overheidsopdrachten en concessies]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075602.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075602.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Procesbeslissing rechtbank en recht op gelijke kansen (equality of arms)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075605.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075605.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Buiten behandeling stellen aanvraag; Inhoudelijke behandeling van eerdere aanvraag relevant?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075606.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075606.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Planschade en vergoeding kosten van deskundige bijstand; Geen onderscheid kosten deskundige en administratieve ondersteuning]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075607.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075607.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075608.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075608.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16 <![CDATA[Rechtstreeks beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak inzake kostenbeschikkingen ingevolge Wet bodembescherming]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075609.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075609.html Scherp in Bestuursrecht 2014-10-16