Sdu Scherp in Bestuursrecht http://www.scherpinbestuursrecht.nl Sdu Scherp in Bestuursrecht ne http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/rss/news.rss Sdu Scherp in Bestuursrecht info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) info@scherpinbestuursrecht.nl (Scherp in Bestuursrecht) <![CDATA[AbRS 15 juli 2014 nr. 201401627/1/V ECLI:NL:RVS:2014:2801]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075517.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075517.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-02 <![CDATA[Wetsvoorstel recht op eerlijk proces en Algemene bepaling in Grondwet in consultatie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075518.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075518.html Scherp in Bestuursrecht 2014-09-02 <![CDATA[Bestemmingsplan en relativiteit (omwonende en normen Ffw)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075511.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075511.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Wijziging Regeling tarieven Flora- en faunawet]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075513.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075513.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Uitspraak Raad van State over melding Activiteitenbesluit wekt verwarring op]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075514.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075514.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Is op projectplan voor gemaal in primaire waterkering de projectprocedure van toepassing?]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075515.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075515.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Geen bezwaar mogelijk tegen weigering ontheffing Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075516.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075516.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-28 <![CDATA[Beleid Irak]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075509.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075509.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-27 <![CDATA[EHRM 24 juli Kaplan e.a. tegen Noorwegen, nr. 32504/11]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075510.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075510.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-27 <![CDATA[Wijziging Wet algemene regels herindeling]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075512.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075512.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-26 <![CDATA[Nieuw marktdossier Gezondheidszorg op PIANOo]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075503.html Bron: http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075495.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-21 <![CDATA[Bestemmingsplan en imperatief geformuleerde afwijkingsregel]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075496.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075496.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-21 <![CDATA[Bestemmingsplan en rechtsonzeker reparatieplan]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075497.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075497.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-21 <![CDATA[Bestemmingsplan en geluidreducerend asfalt niet in voorwaardelijke verplichting]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075498.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075498.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-21 <![CDATA[Bestemmingsplan en windhinder]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075499.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075499.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-21 <![CDATA[Brief staatssecretaris IM inzake drietal onderwerpen luchtkwaliteit en geluid]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075500.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075500.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-21 <![CDATA[Evaluatie Aanbestedingswet 2012]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075501.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075501.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-20 <![CDATA[WMO 2015 in Staatsblad gepubliceerd]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075502.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075502.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-20 <![CDATA[Passieve risicoaanvaarding, ABRvS 13 augustus 2014, zaaknummer 201305857/1/A2]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075505.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075505.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-20 <![CDATA[Uitvoerbaarheid bestemmingsplan, ABRvS 6 augustus 2014, zaaknummer 201206568/1/R1]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075506.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075506.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-20 <![CDATA[Aanwijzing en begrenzing SBZ Natura 2000-gebied en toets aan ecologische criteria]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075488.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075488.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-07 <![CDATA[Gedoogbevel Wbb voor uitvoeren nader onderzoek]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075489.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075489.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-07 <![CDATA[Betekenis melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor verleende revisievergunning veehouderij]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075490.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075490.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-07 <![CDATA[Wijziging Wet milieubeheer en wijzigingswet Crisis- en herstelwet (noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen)]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075491.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075491.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-07 <![CDATA[Handhavingsverzoek bedrijfswoning nertsenhouderij]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075492.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075492.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-07 <![CDATA[Doorzendplicht, ABRvS 23 juli 2014, zaaknummer 201310857/1/A3]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075485.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075485.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-06 <![CDATA[Rechtszekerheid, ABRvS 18 juli 2014, zaaknummers 201404677/1/A1 en 201404677/2/A1]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075486.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075486.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-06 <![CDATA[Wet openbaarheid van bestuur, ABRvS 23 juli 2014, zaaknummer 201311375/1/A3]]> http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075487.html http://www.scherpinbestuursrecht.nl/site/nieuws/20075487.html Scherp in Bestuursrecht 2014-08-06